در مقاله‌ی قبلی گفته شد که هدف‌گذاری چند از ده بهترین مبنای هدف‌گذاری است. اکنون بر این اساس برای هر درس در آزمون بعدی چگونه هدف‌گذاری کنیم؟


برای هدف‌گذاری دقیق و درست در هر درس باید به سؤالات زیر پاسخ دهید:


1- در آزمون‌های قبل چند از ده شما برای درس مورد نظر چه‌قدر بوده است؟


2- برای آزمون‌های گذشته چه‌قدر تلاش کرده‌اید و چه‌قدر نتیجه گرفته‌اید؟ برای آزمون پیش رو می‌خواهید چه‌قدر درس بخوانید؟


3- حجم منابع آزمون بعدی نسبت به آزمون قبل چه‌قدر متفاوت است؟


4- برای شما سطح دشواری مطالب آزمون بعدی نسبت به آزمون قبل چگونه است؟


هدف‌گذاری شما باید واقع‌بینانه باشد؛ یعنی بلندپروازانه نباشد تا بتوانید به آن برسید؛ در غیر این صورت مأیوس خواهید شد. درضمن خیلی دست پایین هدف‌گذاری نکنید؛ زیرا باعت کم شدن تلاش شما می‌شود. هیچ گاه خود را دست‌کم نگیرید.


البته پشنهاد من این است که شنبه بعد از هر آزمون یک هدف‌گذاری اولیه برای آزمون بعدی داشته باشید و بر اساس آن برنامه‌ریزی و تلاش کنید ولی شب آزمون دوباره هدف‌گذاری خود را بررسی کرده و بر اساس فعالیتی که طی دو هفته‌ی گذشته داشته‌اید هدف‌گذاری نهایی را برای آزمون روز بعد یادداشت کنید و با