سلام

در این پست می خوام تمام پاسخ تمرین های ریاضی پایه نهم تا فصل 2 رو بذارم؛ چون مطالب زیاد هست شاید برای بعضیا قابل رؤیت نبوده باشه.

برای انتقال به بخش پاسخ تمرین های ریاضی نهم اینجا کلیک کنید.

تمام لینک های زیر بصورت مستقیم به سایت آپلود کننده است و به بخش پاسخ تمرین های ریاضی نهم منتقل نمی شوید.

آموزش تصویری دانلود مطالب

برای دانلود پاسخ اولین تمرین فصل 1 ریاضی نهم (صفحه 5) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ دومین تمرین فصل 1 ریاضی نهم (صفحه 10) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ سومین تمرین فصل 1 ریاضی نهم (صفحه 14) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ چهارمین تمرین فصل 1 ریاضی نهم (صفحه 17) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ اولین تمرین فصل 2 ریاضی نهم (صفحه 22) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ دومین تمرین فصل 2 ریاضی نهم (صفحه 27) اینجا کلیک کنید.

برای دانلود پاسخ سومین تمرین فصل 2 ریاضی نهم (صفحه 31) اینجا کلیک کنید.