چگونه برای ورود به پایه نهم آماده شویم؟


چگونه برای ورود به پایه نهم آماده شویم؟

در این فایل صوتی نکاتی وجود دارد که به شما می آموزد:
1-در روزهای باقیمانده تابستان چه کار کنیم؟
2-چه کتاب ها و مبحث هایی را در طول تابستان مطالعه کنیم و ... 

مشاور :مهندس امین نایبی مشاور ارشد مبتکران

منبع : مبتکران

فایل صوتی را دانلود کنید در پایین

برای کسانی که می خواهند در تابستان درس بخوانند ویژه نهمی ها
واقعا خیلی خوبه و مفیده حتما دانلود کنید