لینک های جدید گروه های پایبن میتواند ۱۰۰۰ عضو داشته باشد

                                 لینک ها اصلاح شدند.

گروه چت دنیای نهمی ها

برای ورود به گروه کلیک کنید.

گروه مباحث نهم دنیای نهمی ها 

برای ورود به گروه کلیک کنید.

👇👇👇آی دی کانال دنیای نهمی ها👇👇👇

@NohomihaWorld