با سلام این انشا قوی تر از اونه
در مورد گذر رودخانه 


نظرتون در مورد این چیه