نمونه سوال درس یک مطالعات نهمنمونه سوال در اول مطالعات اجتمایی کلاس نهم که گوی آبی زیبا نام دارد را برای شما قرار دادیم این نمونه سوالات شامل 20 سوال تشریحی همراه با پاسخنامه می باشد قابل توجه است که تمام سوالات اصلی متن استخراج شده اند و در حال حاضر بهترین نمونه سوال در اول مطالعات اجتمایی نهم همین نمونه سوال می باشد.

منبع : 9class.blog.ir


ویرایش شد ---- پاسخ نامه هم منتشر شد


دانلود پاسخنامه نمونه سوال درس اول مطالعات اجتمایی نهم