چندی پیش با یکی از دانش‌آموزانم که در مقطع هفتم است جلسه‌ی مشاوره‌ای داشتم، او سر صحبت را این گونه باز کرد: «عملکرد من در درس ریاضی بسیار ضعیف است. چگونه می‌توانم سؤالات درس ریاضی را تمرین و حل کنم؟»


به او گفتم: «با توجه به این‌که درس ریاضی با حل مسئله سروکار دارد باید با حل تمرین‌های زیاد به نتیجه برسی و گام به گام پیش بروی. ابتدا باید مباحث کتاب درسی را خوب بخوانی و تمام مثال‌ها و تمرینات آن را خوب حل کنی. سپس برای تمرین و تکرار بیش‌تر به سراغ حل تمرینات مختلف از کتاب کار و کتاب پرتکرار بروی. برای حل آن‌ها نیز باید صورت سؤالات را دریابی و بدانی که مسئله از تو چه چیزی می‌خواهد تا به درک درستی از مسئله برسی؛ سپس زمانی که تسلط کافی در تمرینات تشریحی به دست آوردی به حل سؤالات تستی از کتاب آبی بپردازی و آن‌ها را به صورت تشریحی و مرتب حل کنی و اشکالات خود را از طریق معلم یا دوستانت برطرف کنی.»

منبع کانون